ONTWERP


Doordat er zoveel op starthemel staat oogt het wat drukker dan u gewend bent. Wij hebben een tijd lang een text-based-hyperlink alternatief aangeboden. Deze oogde welliswaar rustiger, maar was wel onoverzichtelijker en lastiger te navigeren op touchscreens.
Op basis van feedback is uiteindelijk besloten alleen verder te gaan met de grafisch meer aanwezige versie.

Tip: Hoe groter uw scherm hoe beter de ervaring, een 50 inch 4K philips tv kan bijvoorbeeld goed dienen als PC scherm.

DISCLAIMER


Algemeen:
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.starthemel.nl. Door mijn website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Geen garanties:
Starthemel.nl biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar bezoekers. Ik kan niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garandeer ik dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Geen aansprakelijkheid:
Ik kan niet garanderen dat het gebruik van de informatie op mijn website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is starthemel.nl, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Intellectuele eigendomsrechten:
Alle op mijn website afgebeelde gegevens, waaronder inbegrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, namen en het starthemel logo zijn in eigendom van PJM Berkx en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de bezoeker van mijn website niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de starthemel.nl webmaster. U mag informatie op onze website wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Hyperlinks:
Hyperlinks op deze website leiden naar websites die door derden worden onderhouden, waarover starthemel.nl geen zeggenschap heeft. Starthemel.nl geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet persee dat ik de inhoud daarvan sponsor of onderschrijf.

Wijzigingen:
De informatie op mijn website kan op elk moment door mij worden gewijzigd. Ik ben echter niet verplicht om de informatie op mijn website actueel te houden.

Toepasselijk recht:
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

  • Help starthemel reclamevrij te houden en steun ons; de tools die wij gebruiken alsook webhosting kosten geld, uw steun is dan ook meer dan welkom:

    Klik hier en word Patreon